the best solutions for learning foreign languages

abgaben | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abgabenпублични (държавни и общински) финансови вземания (за данъци, мита и др.)
Abgaben abführenвнасям/отчислявам суми по публични вземания
Abgaben beitreibenсъбирам по принудителен ред публични вземания
Abgaben eintreibenсъбирам по принудителен ред публични вземания
Abgaben entrichtenплащам суми по публични вземания
Abgaben erhebenоблагам със/събирам суми по публични вземания
Abgaben erstattenвъзстановявам (недължимо платена) сума по публично вземане
Abgaben niederschlagenотсрочвам събирането на публични вземания
die Abgabenabführung (Abgabenabführungen)плащане/внасяне на суми по публични вземания
die Abgabenbeitreibung (Abgabenbeitreibungen)събиране по принудителен ред на публични вземания
Bulgarian   English   German