the best solutions for learning foreign languages

abfindung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abfindung (Abfindungen)обезщетение (еднократно парично)
Abfindung eines Arbeitnehmersобезщетение на работник
Abfindung eines Genossenобезщетение, изплащане на имуществения дял на (напускащ или изключен) член на кооперация
Abfindung eines Gesellschaftersизплащане дружествения дял на съдружник (напускащ или изключен); обезщетение на съдружник (напускащ или изключен)
das Abfindungsguthabenдял на съдружник, чието членство се прекратява
die Abfindungssumme (Abfindungssummen)парично обезщетение
Bulgarian   English   German