the best solutions for learning foreign languages

aber | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
aberно; обаче; ама
der Aberglaubeсуеверие
abergläubischсуеверен
die Aberkennung (Aberkennungen)отнемане (на право); лишаване от право (по съдебен път)
Aberkennung der Amtsfähigkeitлишаване от правото да се заема държавна служба
Aberkennung der Staatsangehörigkeitлишаване от гражданство
abermaligповторен
der Abersinnбезразсъдство; безумие
aberwitzigбезразсъден; безумен
aberziehen (von (Dat.))отучвам (от нещо)
Bulgarian   English   German