the best solutions for learning foreign languages

abdingbarkeit | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abdingbarkeit (Abdingbarkeiten)изменяемост; променяемост
Abdingbarkeit einer Bestimmungдиспозитивност на разпоредба, възможност да се уговори друго в отклонение от определена разпоредба
Bulgarian   English   German