най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abdingbar
променяем
изменяем
abdingbares Recht
диспозитивно право
die Abdingbarkeit (Abdingbarkeiten)
изменяемост
променяемост
Abdingbarkeit einer Bestimmung
диспозитивност на разпоредба, възможност да се уговори друго в отклонение от определена разпоредба
unabdingbar
безусловен
обезателен
задължителен
Български   Английски   Немски