най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abbrechen~brach ab~abgebrochen
прекъсвам
отчупвам
die diplomatischen Beziehungen abbrechen
прекъсвам дипломатическите отношения
ein Gebäude abbrechen
събарям сграда
Български   Английски   Немски