the best solutions for learning foreign languages

abbau | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
der Abbauдемонтиране; разглобяване; постепенно премахване на нещо; намаление (на цени/заплати/данъци); съкращение (на служители); разграждане
Abbau der Fetteразграждане на мазнините
Abbau der Privilegienпремахване на привилегиите
Abbau des Personalsсъкращаване на персонала
der Personalabbauсъкращаване на персонала
der Preisabbauнамаление (намаляване) на цените
Bulgarian   English   German