най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Abandon (Abandons)
отказ от право, изоставяне на имущество (с цел освобождаване от задължение)
Abandon des Frachtgutes
изоставяне на товара (при морски превози в полза на застрахователя при повреда)
Abandon eines Frachtgutes
изоставяне на (повреден) товар (в полза на застрахователя при морски превоз)
Abandon eines Geschäftsanteils
отказ от дружествен дял в ООД
Abandon eines Schiffs
изоставяне на (повреден) кораб (в полза на застрахователя)
Български   Английски   Немски