the best solutions for learning foreign languages

abandon | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
der Abandon (Abandons)отказ от право, изоставяне на имущество (с цел освобождаване от задължение)
Abandon des Frachtgutesизоставяне на товара (при морски превози в полза на застрахователя при повреда)
Abandon eines Frachtgutesизоставяне на (повреден) товар (в полза на застрахователя при морски превоз)
Abandon eines Geschäftsanteilsотказ от дружествен дял в ООД
Abandon eines Schiffsизоставяне на (повреден) кораб (в полза на застрахователя)
Bulgarian   English   German