the best solutions for learning foreign languages

ab | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
ab (Dat.)от (за време и място)
ab dieser Stelleот това място
ab hierот тук
ab ins Bettмарш в леглото
ab morgenот утре
ab nächster Wocheот другата седмица
ab und anот време на време
ab und zuот време на време
der Abandon (Abandons)отказ от право, изоставяне на имущество (с цел освобождаване от задължение)
Abandon des Frachtgutesизоставяне на товара (при морски превози в полза на застрахователя при повреда)
Bulgarian   English   German