най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
wie ein Blitz aus heiterem Himmel
като гръм от ясно небе
Български   Английски   Немски