най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das Außenministerium
Министерство на външните работи
das Finanzministerium (Finanzministerien)
Министерство на финансите
das Innenministerium
Министерство на вътрешните работи
das Justizministerium (Justizministerien)
Министерство на правосъдието
das Landwirtschaftsministerium
министерство на земеделието
das Ministerium (Ministerien)
министерство
Български   Английски   Немски