най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
bis auf die Haut nass
мокър до кости
bis auf die Haut nass werden
измокрям се до кости
Български   Английски   Немски