най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
правя от мухата слон
aus einer Mücke einen Elefanten machen
Български   Английски   Немски